Skip to Store Area:

CarFit Serwis

Promo

Wysyłka i Zwroty


Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.
Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać na adres:

CARFIT s.c.
K. E. Mróz
ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego Sprzedawca rozstrzygnie reklamację i udzieli Kupującemu konkretnej odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu jego reklamacji. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia braku wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni, po czym zostanie komisyjnie zniszczony.
Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie wskutek nieprawidłowego używania.

Każdy produkt zakupiony przez KONSUMENTA w naszym sklepie na zasadach sprzedaży wysyłkowej można zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany produkt musi być kompletny. Zwrócony towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dokument zakupu i odesłać na adres naszej firmy na swój koszt.
Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy!

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 31. marca 2000r. z uwzględnieniem rozumienia konsumentów wg art. 22 k.c.)

Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Naliczone koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od dnia uznania roszczenia.
Jednoczenie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Osobą odpowiedzialną oraz płatnikiem za dostarczenie zwrotu w stanie nienaruszonym do naszej firmy jest Klient.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

Web Design
Ta strona używa ciasteczek. Jeśli kontynuujesz, to zgadzasz się z naszą polityką ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
x
LiveZilla Live Chat Software